Záznam slavnostní bohoslužby

při které zazněla Mozartova Korunovační mše

V sobotu 25. listopadu 2023 se studenti a pedagogové Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě postarali o hudební doprovod slavnostní řádové mše svaté v Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, v rámci které byla provedena Korunovační mše W. A. Mozarta. 
V úvodu videozáznamu zní Velmistrovské fanfáry.

Sólisté:

soprán - Vendula Vaníčková

alt - Barbora Baranová

tenor - Juraj Nociar

bas - Zdeněk Kapl

varhany - Václav Stoklasa

řídí - Jiří Šikula