Pěvecké oddělení

Pěvecké oddělení je od počátku existence konzervatoře nejpočetnější. Posluchači absolvují čtyřleté studium hlavního oboru sólový zpěv, ukončené maturitní zkouškou, nebo šestileté, ukončené absolutoriem.

Hlavním předpokladem pro studium sólového zpěvu je pěkný, zdravý hlas s pěvecko-technickými předpoklady, muzikálností, výrazovými schopnostmi a správnou dikcí. Dílčím předpokladem je prokázání základů klavírní techniky a základních znalostí všeobecné hudební nauky.

Výuka sólového zpěvu probíhá individuálně v rozsahu 2–3 hodin týdně. Důraz je kladen na rozvoj hlasových, pěvecko-technických, intonačně-rytmických a interpretačních schopností studenta. Ti se vzdělávají pod odborným vedením pedagogů a jsou připravováni pro svůj další umělecký vývoj.

Posluchači ostatních hlavních oborů (klávesové, strunné a dechové nástroje, řízení sboru) absolvují obligátní sólový zpěv v rámci trojoboru ve 3. – 6. ročníku s dotací jedné hodiny týdně. Cílem je získání základů pěvecké techniky.

Posluchači pěveckého oddělení tradičně vystupují na adventních koncertech, buď jako sólisté, nebo jako členové komorního či smíšeného pěveckého sboru konzervatoře. Právě oni se podílejí na vytříbeném témbru obou těles. Jedná se o cyklus koncertů, jež se konají nejen v Moravskoslezském kraji, ale po celé České republice a v zahraničí. Dále vystupují na předehrávkách a koncertech, které pořádá pěvecké oddělení pravidelně na jaře v koncertní aule konzervatoře.

Studenti pěveckého oddělení absolvují během svého studia velké množství koncertů a vystoupení, včetně významných zahraničních koncertních zájezdů, ať už jako sólisté nebo členové pěveckého sboru. Jsou aktivními účastníky významných pěveckých soutěží a získávají význačná ocenění (aktuálně: říjen 2009 - soutěž Bohuslava Martinů v Praze, červen 2010 - soutěž Leoše Janáčka na Hukvaldech, podzim 2010 - pěvecké soutěže v Praze, Olomouci, na Slovensku apod).

Taktéž se posluchači pěveckého oddělení pravidelně aktivně účastní interpretačních seminářů - kurzů barokní hudby a kurzů gregoriánského chorálu, pořádaných na půdě opavské konzervatoře. Spolupracují s operní scénou zdejšího Slezského divadla v Opavě, v níž byl studenty CKNŘ výrazně posílen především mužský sbor. Trvalá je rovněž spolupráce se statutárním městem Opava a Slezským zemským muzeem.

Výrazným počinem nejen pěveckého oddělení bylo nastudování oratoria Il Trionfo della Croce A. Predieriho, uskutečněné v říjnu 2008 v kostele sv. Václava v Opavě a Stabat Mater G. B. Pergolesiho, provedené v březnu 2010 v Opavě, rovněž v kostele sv. Václava.

Po absolvování CKNŘ studenti zvládají základní principy pěvecké techniky a dikce, aby mohli dále rozvíjet své interpretační schopnosti. Dokáží se orientovat v pěvecké literatuře všech stylových období. Jsou připraveni pro další odborné studium na vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření, mohou se uplatnit v praxi jako členové uměleckých ansámblů, umělecko-pedagogičtí pracovníci, jako ředitelé kůrů nebo vyučovat na základních uměleckých školách.

Vyučované obory

Sólový zpěv

Důraz je kladen na rozvoj hlasových, pěvecko-technických, intonačně-rytmických a interpretačních schopností studenta pod odborným vedením pedagogů s uměleckými a pedagogickými zkušenostmi. U studentů jiných oborů se výuka sólového zpěvu zaměřuje především na správné vedení hlasu. Důraz se klade na využití pěvecké techniky pro intonaci, s ohledem na účinkování ve sborových tělesech.

Pedagogové